نقد کردن آسان است، تعریف کردن و قدرشناسی کردن دشوار…

نقد کردن آسان است. موارد ضعف را پیدا مى کنى و بر آن‌ها انگشت مى‌گذارى و نویسنده را به قول نمدباف‌ها «مى‌مالانى». اما تعریف کردن و قدرشناسى کردن چطور؟! درست که بنگرى این دومى بسیار سخت‌تر است از اولى! عیب و ایراد کسى را که بگیرى، ایراد به تو نخواهند گرفت که بادمجان دور قاب چینى مى‌کنى یا هواى فلان کس را دارى. اما موقع تعریف این مارک‌ها مى‌تواند به شخص چسبانده شود. نباید ترسید، نه از نقد کردن به قول زنده‌یاد ایرج افشار دلیرانه، و نباید ترسید از تعریف کردن و قدرشناسى از کسی به خاطر نوشته یا شعرى یا هر چیز دیگرى. منتقد مستقل، هم نقدش و هم تشویق‌اش بى غرض و بى مرض است. مستقل نباشى، در تشویق مى‌روى سراغ رفیق‌بازى و در نقد مى‌روى سراغ دشمنى. مستقل باشیم و آزاده و دلیر، و عیب مى مى‌گوییم هنرش را نیز بگوییم. 

روی تصویر کلیک کنید آن را در اندازه اصلی خواهید دید…

image_pdfimage_print

One thought on “نقد کردن آسان است، تعریف کردن و قدرشناسی کردن دشوار…”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.