جنگ سخن ۲

گفت و گوی من با «مارینا فریدت» رئیس انجمن خبرنگاران آلمان در هامبورگ. این گفت و گو فاصله نجومی میان کار این انجمن با انجمن خبرنگاران ایران را نشان می دهد.

image_pdfimage_print