دقایقی با سخن ۸

تفسیر اخبار روز

دقایقی با سخن ۷

دقایقی با سخن؛ قسمت هفتم؛ ف. م. سخن به خاطر تیم ملی فوتبال، مضروب می‌شود! 

 

دقایقی با سخن ۶

دقایقی با سخن، قسمت ششم، صحبت های ف. م. سخن با حاج سعید طوسی و سید محمد خاتمی

image_pdfimage_print