دقایقی با سخن ۹

تفسیر خبر، پیام سخن به بنیامین نتانیاهو!