دقایقی با سخن ۱۱

علت العلل تمام بدبختی‌های جمهوری اسلامی، رقص مائده بود که بحمدالله با دستگیری و توبه‌ی او این علت العلل نابود شد!