با سلاح “کپی” و “پیست” به جنگ مرتضوی برویم!

آنهایی که فیلم “اسپارتاکوس” را دیده اند، حتما آن صحنه اش را به خاطر دارند که وقتی فرمانده ی لشکر رومی ها، رو به بردگان اسیر سوال می کرد که: “اسپارتاکوس کدام یک از شماست؟” بردگان بر روی تپه یک به یک می ایستادند و فریاد می زدند، “اسپارتاکوس منم!” البته وضع ما کمی با وضع آن بردگان اسیر فرق دارد و هنوز گیر لشکر بی رحم مرتضوی نیفتاده ایم. عده ای از ما هم در برلین و پاریس و نیویورک و لندن نشسته ایم و دست این فرمانده ی ادامه…

جنگ تمام عیار با مرتضوی

موج جدید سانسور ِ سایت های اینترنتی با فیلتر کردن “خبرنامه ی گویا” آغاز شده است و احتمالا دامنه ی آن با اجرای طرح های بلند مدتی مانند شارع ۲ به حداکثر ممکن خواهد رسید. در گذشته مقابله با سانسور ِ اخبار و اطلاعات نیاز به روش های پیچیده و فنی نداشت. سانسورچیان شاه، برای جلوگیری از شنیده شدن رادیوهایی مانند رادیو “میهن پرستان” و “رادیو پیک ایران”، ورود رادیوهای موج کوتاه را به ایران ممنوع کرده بودند. حتی شنیدن صدای بی.بی.سی رژیم را به وحشت می انداخت و می ادامه…

image_pdfimage_print